tel. 06 30308063

Blog

Vergoeding/tarieven

De berekende tijd per consult omvat de tijd die u op het spreekuur bent, maar ook tijd die nodig is om administratieve taken voor u uit te voeren, zoals het opstellen van uw behandelplan, het uitwerken van uw dieetadvies en het schrijven van een rapportage naar de verwijzend arts.

Diëtistenpraktijk Alice Roest heeft contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars. Indien ik een contract met uw verzekeraar heb, dan worden de kosten direct aan de verzekeraar gedeclareerd, tegen een onderling vastgesteld tarief. Wanneer ik geen contract heb afgesloten met uw verzekeraar, dan ontvangt u zelf de factuur. Voor meer informatie zie tarieven.

Voor verdere informatie over afspraken rondom vergoedingen, tarieven, betalingen kunt u de Algemene Voorwaarden 2013 raadplegen.