tel. 06 30308063

Blog

Vergoeding

Dieetadvisering
Er worden 3 uur dieetadvisering per kalenderjaar vergoed, vanuit de basisverzekering. Hiervoor heeft u een medische indicatie nodig. Daarnaast kunt u vanuit aanvullende verzekeringen recht hebben op meer uren vergoeding. Let op: de uren uit de basisverzekering vallen onder het eigen risico. Kinderen tot 18 jaar hoeven geen eigen risico te betalen. Afhankelijk van u aanvullende zorgverzekeringpakket kunt u recht hebben op meer vergoedingen. Dietistenpraktijk Alice Roest is aangesloten bij het kwaliteitsregister voor paramedische en de Nederlandse Vereniging voor diëtisten. We hebben contracten met alle grote zorgverzekeraars.

Als u door de huisarts of praktijkondersteuner bent doorverwezen naar de diëtist in verband met diabetes mellitus II of COPD dan kunnen consulten worden vergoed vanuit de ketenzorg Diabetes, zonder eigen risico. Hiervoor zijn per regio verschillende afspraken gemaakt met zorggroepen. Voor meer informatie neemt u dan contact op met de praktijk.

Directe toegankelijkheid
Sinds september 2011 is de diëtist direct toegankelijk. Dit betekent dat het niet meer noodzakelijk is een verwijzing te hebben. U kunt direct bij ons terecht!

Orthomoleculaire therapie
Voor Orthomoleculaire therapie heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig. Vergoeding van de consulten worden door de meeste aanvullende verzekeringen geheel of gedeeltelijk vergoed. De kosten voor het consult betaalt u eerst aan de praktijk, de factuur dat u meekrijgt kunt u vervolgens indienen bij uw zorgverzekering. Dietistenpraktijk Alice Roest is aangesloten bij de MBOG (Maatschappij ter bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde). Deze vereniging controleert haar leden op juiste en voldoende (bij)scholing.