tel. 06 30308063

Blog

Behandelplan

Eerste consult Diëtetiek
Tijdens het eerste consult worden de hulpvraag, de medische klachten en verwachtingen besproken. Er wordt geprobeerd om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen, zodat een behandelplan kan worden opgesteld afgestemd op de persoonlijke omstandigheden van uw cliënt. Hierin worden concreet doelen en afspraken omschreven. De begeleiding kan variëren van gerichte coaching en begeleiding tot individuele dieetadvies. En van informatie over etikettering tot tips over verantwoord koken en het omgaan moet moeilijke momenten. Na het eerst of tweede consult wordt er een beginrapportage geschreven.

Eerste consult Orthomoleculaire therapie
Voorafgaand aan het eerste consult vult u een uitgebreide vragenlijst in. Tijdens het consult wordt aan de hand van deze vragenlijst geprobeerd om een volledig beeld te krijgen van uw lichamelijke en/of geestelijke klachten en wordt de onderlinge verbanden vertaald naar een behandelplan. Dit behandelplan bestaat naast voedingsadviezen ook uit leefstijladviezen en eventueel aanvullende voedingssupplementen.

Vervolgconsulten
Tijdens de vervolgconsulten wordt de voortgang besproken en indien nodig wordt het behandelpan bijgesteld. In de praktijk is een aantal variaties mogelijk in frequentie, tijdsduur en vorm van de consulten. Afhankelijk van de situatie kan worden gekozen voor lange consulten, korte consulten of desgewenst afgewisseld met telefonisch consult of per e-mail.

Eindconsult
Na afloop van de behandeling wordt het behandelplan geëvalueerd en wordt gekeken naar de ervaringen van de cliënt. Daarna volgt er een eindrapportage.